Meld u aan voor PayPal en u kunt direct betalingen via creditcard ontvangen.


Netwerken via LinkedIN

NetCare heeft twee interessante groepen op LinkedIN voor u gecreerd waarin netwerken centraal staat. Wij nodigen u als professional uit om lid te worden van de voor u relevante groep.

Let op: Wij controleren altijd het profiel om te voorkomen dat de groepen "vervuild" raken. Aanmelden bij een groep die niet tot uw professie hoort heeft dan ook geen zin

Freelance IT professionals met 5000 leden

IT manager met ruim 800 leden

NetCare B.V. richt zich op het adviseren en managen
van ICT oplossingen en het detacheren van ICT specialisten.


De doelgroep is niet industriespecifiek, omdat in de huidige wereld ICT geen op zich staand fenomeen is, maar een integraal deel is geworden van zowel de operationele
als de strategische belangen binnen een onderneming.
Iedere onderneming, in welk segment van de markt
dan ook, heeft met ICT te maken.

Door de enorm toegenomen snelheid waarmee de ont-wikkelingen in de ICT markt elkaar opvolgen is het van

groot belang om goed voorbereid ten tonele te verschijnen. Advies van hoog opgeleide medewerkers kan hierbij het verschil maken tussen slagen en falen.

NetCare B.V. heeft de afgelopen jaren veel IT gerelateerde projecten uitgevoerd. Redenen waarom klanten voor NetCare kiezen zijn het feit dat NetCare adviseert in innovatieve oplossingen,
kostenbesparende maatregelen en door een goed advies in staat is om grip te krijgen op de ICT omgeving van de klant. Om dit te bewerkstelligen werken wij onder andere met het concept van "Knowledge Leveraging". Dit is een van onze voornaamste krachten. Dit houdt in dat het NetCare team kennis die opgedaan is, hergebruikt en combineert met de individuele kennis van de teamleden.

NetCare is een ICT dienstverlener met visie:
Met detachering richten we ons met name op de groot zakelijke markt en werken wij met freelancers. Hierdoor matchen wij op kwaliteit en niet op beschikbaarheid.

We zijn gegroeid van generalist naar specialist in een aantal kerncompetenties:
IT-architecten, SAP, Oracle, java/.net ontwikkelaars en Projectmanagement. Op infrastructuur vlak richten wij ons op: Networking, Security, Storage, Unix / Linux en Microsoft.

Ook verzorgen wij projecten realiseert gebaseerd op onze visie over ICT. Wij richten ons binnen het MKB op ontwerp, realisatie, migratie en beheer.
Hierbij wegen wij reeds gedane investeringen zwaar mee in ons advies.

Onze kerncompetenties binnen de kantoorautomatisering:

• Advies en ontwerp
• Virtualisatie en consolidatie
• Mobiliteit en netwerken

Werken als Freelancer

Werken via NetCare kan op verschillende manieren. De meest gangbare is als freelancer. Feitelijk bestaat de term freelancer niet voor de officiële instanties en wordt in dit kader gesproken over de term Z.Z.P.-er: Zelfstandige Zonder Personeel.

Voor het werken als Z.Z.P.-er via NetCare dient u te voldoen aan de volgende criteria:

  • Inschrijving in de Kamer van Koophandel
  • BTW-plichtig
  • Indien u werkt vanuit een eenmanszaak of vennootschap onder firma, dient u in bezit te zijn van een VAR/WUO. Dit is een Verklaring Arbeidsrelatie / Winst uit eigen Onderneming.
  • Indien u werkt middels een besloten vennootschap dient u in bezit te zijn van een VAR/RRV. Dit is een Verklaring Arbeidsrelatie / Voor Rekening en Risico Vennootschap.

Middels de VAR Verklaring Arbeidsrelatie geeft de belastingdienst al dan niet aan, u als ondernemer te onderkennen, hetgeen wat voor een opdrachtgever het bewijs levert wel of geen loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen) en premies voor werknemersverzekeringen in
te houden en af te dragen.

Download hier de “Aanvraag Verklaring Arbeidsrelatie”.
(Problemen met de aanvraag? Wellicht heeft u geen Acrobat Reader op uw PC.
Download hier Acrobat Reader)

Brochure "Starten als Freelancer"
Speciaal voor startende freelancers / Z.Z.P.-ers heeft NetCare een brochure ontwikkeld waarin wordt aangegeven wat de te ondernemen stappen zijn. Voor meer informatie verwijzen wij ook naar www.belastingdienst.nl en www.kvk.nl

Download hier de brochure “Starten als Freelancer”.

Download hier het NetCare urenregistratieformulier

lijn

Geen Freelancer of Z.Z.P.-er?
Wanneer u dit niet bent en wilt u toch tijdelijk via NetCare aan de slag, dan kan dit.
U krijgt dan een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van het project (TAO).
U krijgt loon uitbetaald per gewerkt uur en NetCare zorgt voor de afdracht
van premies werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en loonheffing.
Voor meer informatie: zie Payrolling


 

Meld u aan voor PayPal en u kunt direct betalingen via creditcard ontvangen.Bookmark and Share